OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE PREGĂTIRE SPORTIVĂ TEORETICĂ

Târgoviște, 19-22 aprilie 2023

Bine ați venit la Târgoviște!

Olimpiada de Pregătire Sportivă Teoretică are rolul de a stimula activitatea de performanţă teoretică a elevilor sportivi și oferă suportul educativ prin:
a) interpretarea ştiinţifică a problematicii activităţilor sportive de performanţă;
b) utilizarea terminologiei specifice sportului de performanţă;
c) operarea cu elemente teoretice şi metodologice specifice antrenamentului sportiv;
d) corelarea achiziţiilor dobândite în cadrul pregătirii sportive teoretice cu cele specifice pregătirii sportive practice;
e) utilizarea adecvată de metode, tehnici și proceduri specifice investigării, interpretării şi evaluării/autoevaluării nivelului de pregătire sportivă.
Olimpiada se organizează pentru elevii claselor a IX-a, a X-a, a XI-a şi a XII-a, învățământ liceal - filiera vocaţională, profilul sportiv, toate specializările.

Ediția a XVI-a, 2023,  se desfășoară la Târgoviște, județul Dâmbovița.

Târgoviște este municipiul de reședință al județului Dâmbovița, Muntenia, România. Reprezintă principalul centru economic, cultural, politic și administrativ al județului Dâmbovița. Este situat în partea central sudică a României și este străbătut de paralela 44°55'27"N și meridianul 25°27'24"E, fiind poziționat la trecerea dintre Câmpia Română și dealurile Subcarpaților ce continuă spre Munții Bucegi. 

Reședință domnească și capitală între 1396 și 1714, orașul a deținut vreme de circa trei secole statutul de cel mai important centru economic, politico-militar și cultural-artistic al regiunii, Târgoviște fiind cetatea de scaun a Țării Românești..

Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started